Yayınlar

Konferans Yayınları

1- Ö. Özgöbek, L. Toker, “Üniversite Kampüslerinde 4. Nesil Mobil İletişim Ağlarına Geçişte İleri Bir Teknoloji Örneği: WiBro”, Akademik Bilişim 09, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2009.

2- Ö. Özgöbek, R. C. Erdur, “Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu”, Akademik Bilişim 10, Muğla Üniversitesi, Muğla, 2010.

3- Ö. Özgöbek, R. C. Erdur, “Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması”, Akademik Bilişim 11, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2011.

4- Ö. Özgöbek , “Açık Erişim ve Açık Erişim Sistemleri Altyapısı” , Akademik Bilişim 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak, 2012.

5- O.Ozgobek, J. A. Gulla, C. Erdur, “A Survey on Challenges and Methods in News Recommendation ”, Webist 2014, Barcelona, Spain, 2014.

6- O. Ozgobek, N. Shabib, J.A. Gulla, “Data Sets and Recommendation”, NRA Workshop in UMAP 2014, Aalborg, Denmark, 2014.

7- J.A. Gulla, V. Ollikainen, O. Ozgobek, N. Shabib, “2nd International Workshop on News Recommendation and Analytics (NRA2014)”, UMAP 2014, Aalborg, Denmark, 2014.

8- O. Ozgobek, R.C. Erdur, “Öneri Sistemleri ve Bir Uygulama Alanı Olarak Haber Öneri Sistemleri”, Akademik Bilişim 15, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2015.

9- O. Ozgobek, J. A. Gulla, C. Erdur, “Recommending Sources in News Recommender Systems”, Webist 2015, Lisbon, Portugal. 2015.

Kitap Bölümleri

1- Ö. Özgöbek, ‘Bilgisayar ve Özgürlük: Özgür Yazılımlar’, “Başka Bir Teknoloji Mümkün”  kitabı sf. 75, Editor: Tayfun Özkaya, 2015.

Doktora Tezi

Ö. Özgöbek, “Ontolojiler ve Anlamsal Çıkarsama Kullanılarak Bir Öneri Sistemi Tasarlanması”. Tez danışmanı Doç. Dr. R. Cenk Erdur. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir, 2015.